Contact

Gildefeesten Soest
Locatie De Blaak:
Ferdinand Huycklaan, Soest
Meer informatie huisregels

Dansen om de gildeboom

zondag 18 augustus om 15:00 uur

Volgens eeuwenoude traditie worden in een teerjaar de opbrengsten van de landerijen verdeeld onder de leden en vrienden van het gilde. Aansluitend bij de tradities betekent dit dat er een gezamenlijke maaltijd wordt geserveerd. Onlosmakelijk daaraan verbonden en misschien nog wel ouder is het dansen om de gildeboom, een zelfs binnen gildekringen uniek gebeuren. Het lijkt onmiskenbaar een overblijfsel uit lang vervlogen tijden, voor onze Germaanse voorouders was bomenverering echter geen new-age-hype of geitenwollensokken-filosofie, maar een van de pijlers van hun spiritualiteit van natuurgoden.
In de loop der eeuwen heeft de gildeboom tijdens de toen meerdere dagen durende teerdagen ongetwijfeld gefungeerd als plek om even een luchtje te scheppen en de spijsvertering wat te helpen met een rondedans om de gildeboom. In de afgelopen eeuw zijn teermaaltijd en gildeboom wat los van elkaar komen te staan in plaats en tijd, daarom is besloten tot het plaatsen van een nieuwe gildeboom op de Blaak, inmiddels al bijna 50 jaar de vaste stek van de Gildefeesten.

Om 15.00 uur zal het gildekorps naar de lindeboom trekken, begeleid door de leden van de Soester Boerendansgroep/Eemlanddansers als ook de De WijBloazeAsWoarWijWille Band (WBAWWW) van Muziekvereniging PVO uit Soest. Iedereen wordt uitgedaagd om mee te dansen (en te zingen) op de klanken van de muziek. Natuurlijk zal ook het gildelied “Babyloontje” deze middag onderdeel uitmaken van het repertoire en zal de bode zorgen dat er wat te drinken rondgaat, vanuit de ruime voorraad uit zijn zijn kruiwagen.
Eenieder is welkom bij dit programma-onderdeel met eeuwenoude traditie.Bouwbedrijf De bruin putten en R. Kok Kraanverhuur Soest