Contact

Gildefeesten Soest
Locatie De Blaak:
Ferdinand Huycklaan, Soest
Meer informatie huisregels

Gildemis in de HH Petrus en Pauluskerk

zondag 25 augustus om 10:00 uur

De Dag van het Koningsschieten zal, zoals in de Caert van 1560 al is vastgelegd, worden geopend met een viering, dit jaar om 10.00 uur in de HH Petrus en Pauluskerk. De leden van het zangkoor Canto Nuovo hebben zich dan reeds verzameld in de kerk om alvast de stemmen los te maken voor een feestelijk viering waaraan ook het gilde een bijdrage levert. Met slaande trom, bazuingeschal en wapperende vanen wordt de 50 jaar geleden in gebruik genomen kerk binnen getrokken door het gildekorps met in hun midden het Koningspaar Toon en Anke van Doorn met hofdames.

Nadat celebrant pastoor Joachim Skiba voorafgegaan door de gildetrommen en begeleid door de ouderman op het altaar heeft plaats genomen kan de eucharistieviering met als thema ”Aandacht voor elkaar” beginnen. De vieringen kennen elk jaar een eigentijdse invulling met de verschillende gildetradities, waaronder het overvendelen van de celebrant aan het eind van de viering, waarmee de band tussen het gilde en de rk gemeenschap in Soest wordt bevestigd.

De viering is niet slechts bedoeld voor de gildebroeders die willen gaan strijden om het Koningsschap, maar is zeker ook bedoeld voor alle andere belangstellenden om de band met de kerk, maar ook die onderling, te versterken. Na afloop van de viering vertrekken de gildeleden en gildevrienden naar het gildeterrein De Blaak om daar ‘s middags te strijden om dat felbegeerde Koningsschap.Bouwbedrijf De bruin putten en R. Kok Kraanverhuur Soest