Contact

Gildefeesten Soest
Locatie De Blaak:
Ferdinand Huycklaan, Soest
Meer informatie huisregels

Sponsoren

Al onze sponsoren

Oud-Koningenkampen

zaterdag 24 augustus om 12:30 uur

Toen in 1960 voor de eerste maal door de gildebroeders werd geschoten om het Koningsschap van het Soester Gilde heeft het toenmalige bestuur niet kunnen bevroeden welke ontwikkeling deze kernactiviteit van het gilde zou doormaken. Het Koningsschieten is de basis geworden van de meer dan een week durende Gildefeesten.
Inmiddels hebben 50 verschillende gildebroeders de titel van Gildekoning weten te veroveren en in te vullen. Op de zaterdagmiddag voorafgaande aan de nieuwe strijd om het Koningsschap treffen de nog in leven zijnde koningen elkaar om de onderlinge strijd aan te gaan voor de titel “Koning der Koningen”.

Nadat ze zich uiterlijk om 12.30 uur hebben gemeld bij wedstrijdleider Martin van den Heuvel, wordt door loting de volgorde van het schieten bepaald. De vraag is wie de opvolger wordt van Wim Hilhorst, die in 2018 deze titel veroverde. Dat zal na een paar uur wel bekend zijn, want de ervaring leert dat dan de houten vogel zich wel gewonnen geeft en het laatste stukje naar beneden is gekomen.Bouwbedrijf De bruin putten en R. Kok Kraanverhuur Soest