1. Iedereen dient direct de aanwijzingen van de organisatie en de beveiliging op te volgen.
 2. Eenieder dient aan de toegangscontrole mee te werken.
 3. Legitimatie is verplicht en visitatie door daartoe gerechtigd personeel behoort tot de mogelijkheden. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, kan u de toegang ontzegd worden en dient u ons terrein te verlaten.
 4. De organisatie heeft het recht om personen en/of groepen zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.
 5. Het betreden van het terrein en de tent is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 6. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan aan (goederen van) bezoekers.
 7. Ter beveiliging worden in en om de tent video-opnames gemaakt.
 8. Het is verboden eigendommen van de organisatie mee naar buiten de tent en/of terrein te nemen.
 9. Het bezit van wapens, of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, is verboden.
 10. Op avonden waarvoor een entreeprijs verschuldigd is geldt een minimumleeftijd van 16 jaar, tenzij anders aangegeven bij het betreffende onderdeel.
 11. Het is verboden te roken in overdekte objecten zoals de tent. Ook vapes/elektrische sigaretten zijn niet toegestaan.
 12. Het is verboden drugs en/of lachgas in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen of een ander toe te dienen.
 13. Verboden spullen worden in beslag genomen en overgedragen aan politie.
 14. Alcohol, flessen, glaswerk en laserpennen mogen niet worden meegenomen naar het terrein.
 15. Bij verstrekking van alcohol wordt de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar gehanteerd. Het barpersoneel zal daarbij controleren op het dragen van een polsbandje, dat op basis van legitimatiecontrole verstrekt kan worden door de organisatie. Constatering van misbruik door het dragen van een onrechtmatig verkregen polsbandje kan leiden tot verwijdering van de locatie.
 16. De bezoeker kan bij de entree middels een blaasproef getest worden op alcoholgebruik. In geval dat alcoholgebruik geconstateerd wordt, zal het toegangsbewijs worden ingenomen zonder teruggaaf van de toegangsprijs.
 17. Bij alle activiteiten in het kader van de Gildefeesten worden beeld- en geluidopnamen gemaakt, met als doel om die op de website, social media en in andere Gildefeesten-publicaties te publiceren.
 18. Op ons terrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank dragen en/of nuttigen. Bij constatering kan de toegang ontzegd worden. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
 19. De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, de programmering te wijzigen.