De toekomst van het Gilde in Soest: Praat mee!

Door: Anonymous | Publicatie: 24/9/21 3:47 pm

Met een historie van meer dan 650 jaar vormt het Groot Gaesbeeker Gilde een ankerpunt in de Soester gemeenschap. GildekorpsVelen van ons kennen het gilde in haar huidige vorm als verbinder tussen Soesters, drager van tradities en zien de gildefeesten als hoogtepunt van het jaar. Het gilde varieerde echter in al die tijd in rol en belang voor Soest. Het gilde bewoog mee met hetgeen nodig was om haar verbindende en beschermende rol in Soest te vervullen.

Ook nu staan de veranderingen niet stil; integendeel, de wijze waarop wij samenleven, communiceren, verbinden en hoe wij naar geloof kijken verandert sterk. Voor het gilde is dat aanleiding om eens goed stil te staan bij de toekomst van het gilde in Soest. De besturen van het Groot Gaesbeeker Gilde en Stichting Gildefeesten Soest hebben besloten om een breed gesprek hierover aan te gaan met de inwoners van Soest. Het plan is om niet zelf als bestuur te gaan bedenken waar het heen moet, maar om van buiten naar binnen te werken.

Volksspelen SoestEen werkgroep ‘Toekomst Gilde Soest’ met een dwarsdoorsnede van betrokken Soesters gaat het gesprek aan met verschillende doelgroepen uit Soest om input op te halen. Wij vragen iedereen zijn/haar mening te geven via een enquête en/of deelname aan een gesprek over het Gilde, die de werkgroep organiseert. De enquête kunt u vinden via de volgende link https://survey.ictoon.nl/index.php/858381?lang=nl of onderstaande QR-code. Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan een gespreksavond, geef je dan op via de volgende link https://gildesoest.nl/formulier/?p=toekomst . Op basis van de aanmeldingen maakt de werkgroep dan passende subgroepen

De werkgroep maakt met de uitkomsten van de enquête en de gesprekken een advies over de toekomst van het gilde. Dit advies wordt aangeboden aan het bestuur en de leden van het gilde. Het is dan aan het bestuur en de leden van het gilde om te besluiten wat er gaat gebeuren. Alle deelnemers aan de bijeenkomsten worden geïnformeerd over het advies en het vervolg.
QR code enquete

Download Persbericht Toekomst gilde Soest