Oud-Koningenkampen

Het is een eer om Koning te zijn van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde. Koning wordt je niet zomaar. Om Koning te worden moet je de strijd aangaan met vele collega-gildebroeders en sinds vorig jaar ook gildezusters. Maar ben je eenmaal Koning, dan heb je eerst wat tijd nodig om eraan te wennen, maar dan is ook het zeker een jaar lang genieten en prioriteiten stellen in het invullen van je agenda.
Sinds het moment dat het Koningsschieten in 1960 opnieuw is geïntro- duceerd zijn 53 personen gildekoning geweest, sommige van hen zelfs meer dan 1 keer.

Op de zaterdagmiddag voorafgaand aan het Koningsschieten treffen de oud-koningen, die nog in leven zijn, elkaar onder de schietbomen voor het oud-Koningenkampen. Dat is altijd een gezellige ontmoeting. Nadat de groepsfoto is gemaakt volgt er een strijd om wie het laatste stukje van deze vogel afschiet. Een strijd, die vaak nog fanatieker dan die van het Koningsschieten. Temeer omdat iedereen elkaar kent en ook hun capaciteiten. Je moet in zijn voor een grap en zorgen dat je beurt niet voorbij gaat wanneer je even niet oplet.

Dit jaar strijdt Koning 2023, Jurgen de Bruin, ook mee op de titel Koning der Koningen. Hij heeft al aangegeven dat hij ook deze titel ambieert. Vorig jaar werd het oud-Koningenkampen gewonnen door Eric Borgts. We zijn benieuwd wie dit jaar de beker krijgt uitgereikt. Hij zal er wel wat voor moeten doen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om even naar deze strijd te komen kijken. Het is altijd wel een bijzonder schouwspel.