Viering met Gilde-eer

Er zijn het afgelopen jaar veel vernieuwingen doorgevoerd binnen het Groot Gaesbeeker Gilde. Wat geen verandering heeft ondergaan is de opzet en de indeling van de dag waarop de gildeleden gaan strijden om het Koningsschap.

Zoals al in de Caert van 1560 is vastgelegd wordt deze dag om 9.30 uur geopend met een eucharistieviering met gilde-eer in de Petrus en Pauluskerk. De leden van het zangkoor Canto Nuovo onder leiding van Jan Schuring hebben zich dan reeds verzameld in de kerk om alvast de stemmen los te maken voor een feestelijk viering waaraan ook het gilde een bijdrage levert. Met slaande trom, bazuingeschal en wappe- rende vanen trekt het gildekorps met in haar midden koningspaar Jurgen de Bruin de kerk even voor half tien binnen.

De gildetrommen en het vaandel gaan de celebrant, pastor Frans Zwarts, voor richting het altaar voor de viering waarvan verschillende gildetradities onderdeel van uitmaken, waaronder het overvendelen van de celebrant aan het eind van de viering, waarmee de band tussen het gilde en de rooms-katholieke gemeenschap in Soest wordt bevestigd.

De viering is niet slechts bedoeld voor de gildeleden die willen gaan strijden om het Koningsschap, maar is juist bedoeld voor alle andere belangstellenden om de band met de kerk, maar ook de band onderling, te versterken. Na afloop van de viering vertrekken de gildeleden en gildevrienden naar het gildeterrein De Blaak om daar ‘s middags te strij- den om dat felbegeerde Koningsschap. Maar dan doen ze niet voordat op het Kerkplein nog een korte muzikale en vendelgroet is gebracht.