Gildefeesten door de inzet en medewerking van velen weer een groot succes

Door: Anonymous | Publicatie: 29/8/23 8:34 pm

Het bestuur van Stichting Gildefeesten Soest wil laten blijken dat het zeer erkentelijk is voor de inzet en medewerking van velen bij de in de periode van 19 tot en met 28 augustus gehouden Gildefeesten. Het weer heeft zeker meegewerkt aan een feest voor en door de Soester gemeenschap, dat breed gedragen wordt en vele tienduizenden plezier heeft bezorgd.

Aangezien het onmogelijk is allen persoonlijk dank te zeggen voor hun aandeel in het welslagen van de Gildefeesten Soest, wil de organisatie dit op deze wijze doen. Een klein aantal van degenen die hieraan een bijdrage hebben geleverd wil de organisatie hier toch met name noemen:

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest, politie, Brandweer Soest, de adverteerders in de huis aan huis verspreide programmagids, de sponsoren, de buurtbewoners die in hun anders zo rustige en rustieke buurt veel verkeer en bedrijvigheid te verwerken hebben gekregen en de medewerkers bij de verschillende programmaonderdelen. Verder de in de organisatie van Gildefeesten Soest participeren­de verenigingen (LeChampion, Rotary, AV Pijnenburg, Tempo Toer, WPE), scoutinggroepen Don Bosco en HMG, muziekvereniging PVO, Cosbo, SWOS, EHBO Soest, Eemland1 en de deelnemers aan de verschillende activiteiten, de juryleden, het in zeer grote getale aanwezige publiek en alle anderen, die op de één of andere wijze hun steentje aan de organisatie van dit evenement hebben bijgedragen.

Gildefeesten Soest hoopt ook in de komende editie op aller inzet en medewerking te mogen rekenen en er weer een feest van te maken voor en door de gehele Soester gemeenschap.