Contact

Gildefeesten Soest
Locatie De Blaak:
Ferdinand Huycklaan, Soest
Meer informatie huisregels

Sponsoren

Al onze sponsoren

Koningsschieten

zondag 26 augustus 2018 om 13:00 uur

Vele gildebroeders kijken er al een heel jaar lang naar uit: gildekoning van het Soester gilde worden. De teleurstelling dat ze het eerder niet geworden zijn wordt omgebogen in de gedachte dat er weer een nieuwe kans is. Want eens gildekoning worden, is wat vele gildebroeders toch nastreven. Wellicht dat het thuisfront daarbij een actieve rol speelt, want welke partner wil ook niet een jaar koningin zijn en mee uittrekken naar de diverse
activiteiten.

Al ver voor twaalven verzamelen de gildebroeders zich in de gildetent om zich in te schrijven voor deze wedstrijd. Velen hebben tevoren in gedachten al onder welk nummer ze zich zouden willen inschrijven. Dit wordt soms medebepaald door de vriendengroep waarin ze zich bevinden. Want het is niet alleen een strijd om de gilde-eer maar ook een aparte strijd tussen een groep vrienden.

Om 13.00 uur begint de strijd om het Koningsschap, alhoewel de deelnemers voor de echte strijd nog even geduld moeten hebben. Allereerst wordt op een bijzondere wijze afscheid genomen van de huidige gildekoning Martijn van Dijk. Dat gebeurt met nog een muzikale vendelgroet en woorden van ouderman en burgemeester, waarna hem de koningsmantel wordt afgedaan zodat deze als een van de blikvangers kan worden ingezet bij de strijd om het Koningsschap 2018. Voorafgegaan door het gildekorps trekken vervolgens oud-koning, bestuur van het gilde en vertegenwoordigers van het wereldlijke en kerkelijke gezag naar de schietbomen. Als eerste wordt door schoten van burgemeester en pastor de vogel gevrijwaard van boze geesten.

Dan is het tijd om de prijzen eraf te schieten van de 2 vogels die op een 13 meter hoge paal zijn geplaatst, speciaal bedoeld voor het Koningsschieten. Op de vogel waarvan als eerste de prijzen zijn afgeschoten wordt vervolgens de strijd om het Koningsschap gestreden. Naar verwachting zal rond 16.00 uur het laatste stukje van de Koningsvogel naar beneden vallen en is de naam van de gildekoning 2018 bekend.

De nieuwe gildekoning en zijn partner worden vervolgens door het gildekorps opgehaald voor de huldiging. Vele duizenden zijn er getuige van dat hij over het vaandel mag lopen en de koningsmantel omgehangen krijgt, het huldeblijk waarmee hij gepresenteerd wordt aan het talrijke publiek op het terrein en in de feesttent.Bouwbedrijf De bruin putten en R. Kok Kraanverhuur Soest